Сделать домашней|Добавить в избранное
 

Біологічний факультет
Миколаївського національного університету
ім.В.О.Сухомлинського

 
» Кафедра біології

Кафедра біології

 

Положення про кафедру

Графік відкритих занять викладачів кафедри біології та екології на ІІ семестр

Графік взаємовідвідувань 2016-2017

Звіт по науці за  2016 год

Методичне забезпечення кафедри таблиця

Анотація дисциплін Бакалавр Біологія ЗІР

Анотація дисциплін Магістр Біологія ЗІР

Інформаційний пакет ЕКТС Бакалавр Біологія ЗІР

Інформаційний пакет ЕКТС Бакалавр Біологія ЗІР

НМК 2017 Васильєва

НМК 2016 Вичалковська

НМК 2016 Корольова

НМК 2016 Наконечний

НМК 2016 Смирнова

НМК 2016 Тарасова

Бакалавр Біологія* Список вибіркових дисциплін

Магістр  Біологія* Список вибіркових дисциплін

  

Колектив кафедриКолектив кафедри

 

 

Кафедра є однією із «наймолодших» в університеті, створена за рішенням Вченої ради з 1 вересня 2012 року, як структурний підрозділ біологічного факультету. Завідувач кафедрою – доктор біологічних наук, експерт Всесвітньої Організації охорони Здоров’я, професор Наконечний Ігор Володимирович.

  

У складі кафедри: працюють штатних 8 викладачів: зав. кафедрою д.б.н., професор Наконечний І.В., кандидат біологічних наук,доцент Корольова О.В., кандидат медичних наук, доцент Руденко А.О., кандидат педагогічних наук, в.о. доцента Тарасова С.М., кандидат геологічних наук, старший викладач Смирнова С.М., викладач Комісар О.С., викладач Космачова А.М., викладач Дмитрук Ю.Г.

  

Наукова робота. Напрямок наукової роботи кафедри закономірно пов'язаний із екологічною та природоохоронною тематикою в межах тем секції №9 «Екологія», визначених Кабінетом Міністрів України та науковою Радою Міністерства освіти і науки в якості пріоритетних. Теми наукової роботи кафедри безпосередньо виконуються в межах регіональної програми «Охорони довкілля та раціонального природокористування Миколаївської області на 2011-2015 роки» (№3 від 24.06.2011).

 

Кафедральна тема та теми НДР викладачів. У загальному плані кафедра є ключовим елементом, здатним забезпечити проведення об’ємних екологічних досліджень на території Миколаївської області та суміжних регіонів. Одним зі найбільш важливих об’єктів таких досліджень, у тому числі прикладної спрямованості, виступає сучасна мережа природоохоронних територій регіону. Значну допомогу в методичному, матеріальному та лабораторному забезпеченні дослідницької роботи кафедрі на фазі її становлення та тематичної орієнтації надає Український Інститут Агроекології УААН, Зоологічний музей Національної академії наук України, Інститут Зоології НАН, Одеський протичумний НДІ імені І.І. Мечникова, Южноукраїнська атомна електростанція, ряд інших державних та громадських установ і організацій, зацікавлених у науковому супроводі екологічних проблем регіону та країни в цілому.

 

Працівники кафедри мають значний досвід плідної співпраці з фахівцями державних та відомчих установ екологічного та медичного профілю, а також з рядом міжнародних та закордонних установ. Так, співробітниками кафедри тривалий час виконуються сумісні проекти в межах міжнародних програм (Наконечний І.В.) та держбюджетних тематик (Корольова О.В.).

 

Тематики НДР, їх етапи та назви частин

 

Кафедральна тема «Екологічні основи біобезпеки навколишнього середовища»

 

"Еколого-моніторингові дослідження лиманів межиріччя Тилігулу-Дніпра та їх екосистем" з травня 2013 року (номер держреєстрації 02407U0032114, лист №2301.8/312 від 20.06.13)

 

Наконечний Ігор Володимирович - доктор біологічних наук, професор, закінчив Одеський сільськогосподарський інститут у 1986 році. Кваліфікація: ветеринарний лікар. Наукову ступінь доктора біологічних наук здобув у 2010 році у Київському науково-дослідному інституті агроекології та природокористування, спеціальність "Екологія". Вчене звання професора отримав у 2013 р. у МНУ ім. В.О. Сухомлинського. Автор 109 наукових праць.

   

Корольова Ольга Вікторівна - кандидат біологічних наук, доцент. Закінчила Херсонський державний педагогічний університет, 1997 рік, кваліфікація вчитель біології та хімії. Наукову ступінь кандидата біологічних наук здобула в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України в 2002 році. Вчене звання доцента присвоєне в МДУ ім. В.О. Сухомлинського у 2007 році. Автор 85 наукови праць.

Працює над темою докторської дисертації "Локулоаскоміцети степової зони України"

Смирнова Світлана Михайлівна - кандидат геологічних наук, старший викладач. Закінчила Одеську державну академію Холоду у 2001 році, кваліфікація: екологія та охорона навколишнього середовища. Наукову ступінь кандидата геологічних наук здобула в ДУ "Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України" в 2013 році за спеціальністю "Екологічна безпека". Автор 36 наукових праць.

Працює над темою докторської дисертації "Біогеохімічні цикли міграції хімічних елементів в екосистемах степу України"

Тарасова Світлана Михайлівна - кандидат педагогічних наук, в.о. доцента. Закінчила Херсонський державний педагогічний інститут ім. Н.К. Крупської у 1997 році, кваліфікація: вчитель біології. Наукову ступінь кандидата педагогічних наук здобула в Кіровоградському державному педагогічному університеті ім. В. К. Винниченка у 2007 році за спеціальністю "Теорія і методика професійної освіти". Є автор 29 наукових та навчально-методичних праць.

Тема наукового дослідження "Впровадження здоров’язбережувальних технологій у підготовку майбутнього викладача біології"

Вичалковська Наталя Валентинівна - кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології людини та тварин. У 1980 році закінчила біологічний факультет Сімферопольського державного університету імені М.В. Фрунзе за спеціальністю “Біологія”. Кандидатську дисертацію на тему «Наземні молюски Brephulopsis cylindrica (Menke, 1828) у Північному Причорномор’ї  (поширення, морфологічна мінливість та аутекологія)» захистила 12 травня 2009 року у спеціалізованій вченій раді Інституту Зоології імені І.І. Шмальгаузена НАН України за спеціальністю 03.00.08 Зоологія. Вичалковська Н.В. є відповідальним за організацію наукової діяльності з боку Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського з Національним природним парком «Білобережжя Святослава» в галузі вивчення тваринного світу Березанського району Миколаївської області. Автор 51 наукової публікації, наукові інтереси пов’язані з дослідженням наземних молюсків, статистичними методами у біології, медицині, спорті. Вичалковська Н.В. є секретарем Вченої ради Біологічного факультету МНУ імені В.О. Сухомлинського. Викладає дисципліни: «Гідробіологія», «Паразитологія», «Малокологія», «Зоологія», «Еволюційне вчення».

Сушко Світлана Вікторівна – викладач. Закінчила Херсонський державний університет в 2010 році, кваліфікація: вчитель біології, валеології, екології. Є аспірантом Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського кафедри біології та екології. Працює над кандидатською дисертацією з теми «Структурно-функціональна організація осередків лептоспірозу на території мозаїчного агроландшафту Північно-Західного Причорномор’я». Автор 5 наукових праць. 

 

 

Також у штаті кафедри 4 аспіранти та 3 лаборанти.

З 2012 року на кафедрі відкрита та діє аспірантура за спеціальністтю 03.00.16 Екологія, на якій навчається 4 аспіранти, 2 заочної та 2 денної  форм навчання. Аспіранти виконують теми у межах кафедральних тематик наукових досліджень, а також у співраці з НДІ Агроекології НАН України, НДІ зоології НАН України, Міністерством екології України.

 

1.     Мазур Ірина Олександрівна – аспірант

Тема дисертаційного дослідження: «Аборигенна рослинність плавневих фіто комплексів межиріччя Тилігулу-П.Бугу»

 

2.     Даниленко Вікторія Леонідівна - аспірант

Тема дисертаційного дослідження: «Сукцесії Тилігульського лиману та пов’язаних з ним екосистем»

 

3.     Дмитрук Юлія Геннадіївна - аспірант

Тема дисертаційного дослідження: «Чагарникова рослинність мозаїчного агроландшафту аридно-степової зони Пн. – Зх. Причорномор’я»

 

4.     Сушко Світлана Вікторівна - аспірант

Тема дисертаційного дослідження: «стуктурно-функціональна організація осередків лептоспірозу мозаїчного агроландшафту Пн.-Зх. Причорномор’я»

 

 

 

 Лаборанти кафедри:

 

 

 

 

 

Сушко Світлана

Лаборант кафедри біології.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотнікова Юлія Олександрівна - лаборантом на кафедрі біології

 

 

В 2008 р. отримала диплом «Бакалавра»  та в 2009 р. диплом  «Спеціаліста» за спеціальністю Біологія*Хімія в МНУ ім. В. О. Сухомлинського. З 2010 року навчається на 7 курсі в магістратурі за спеціальністю «Лабораторна діагностика біологічних систем».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студентська наука. У складі кафедри діє 3 науково-навчальні лабораторії – мікробіології, ботаніки та фізіології рослин, які мають певні комплекси навчального обладнання, придатного для виконаня наукових досліджень початкового рівня. За кафедрою закріплено та виконують наукову роботу 19 дипломників кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», 9 магістрантів 1 року навчання та 8 магістрантів другого року навчання.