Сделать домашней|Добавить в избранное
 

Біологічний факультет
Миколаївського національного університету
ім.В.О.Сухомлинського

 
» Про нас

Про нас

  

 

 

Герб факультету

 

 

Миколаївський національний університет

імені В.О. Сухомлинського

 

 

БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

 

На біологічному факультеті функціонують три кафедри: біології, лабораторної діагностики, хімії та біохімії, а також науково-дослідна фізіолого-біохімічна лабораторія, науково-дослідна морфологічна лабораторія, віварій.

 

 Наші переваги  

  • Біологічний факультет єдиний у Миколаївській області, який здійснює підготовку за напрямками як педагогічної, так і класичної університетської освіти, тому випускники мають стабільний попит на ринку праці.
  • Іногородні студенти забезпечуються місцями в гуртожитку
  • Цікаве студентське життя: наука, студентське телебачення, польові практики на природі біля моря, спортивні секції.

 

Біологічний факультет здійснює набір за такими спеціальностями:

 

Бакалавр 

«Середня освіта. Біологія» (кваліфікація: вчитель біології, хімії); «Середня освіта. Хімія» (кваліфікація: вчитель хімії, біології); «Біологія» (кваліфікація: лаборант в галузі біології).

  

Магістр 

Спеціальність 014.05 Середня освіта (Біологія). Освітня програма: Біологія, хімія.
Спеціальність 091 Біологія. Освітня програма: цитологія і гістологія

 

 

Випускники біологічного факультету можуть працювати:

 

  • На підприємствах, у закладах та організаціях природоохоронного, промислового й медичного профілів;
  • У науково-дослідних і науково-виробничих підприємствах;
  • У навчальних закладах різного рівня акредитації;
  • У клінічних та біологічних лабораторіях, ветеринарних установах, експертних лабораторіях МВС, санепідемстанціях.

  Юнаки та дівчата мають змогу, закінчити військову кафедру під час навчання на біологічному факультеті та отримати звання молодшого лейтенанта.

 

 

Високому рівню підготовки біологів сприяють навчально-наукові бази: лабораторії, анатомічний музей, науково-дослідна фізіолого-біологічна лабораторія.

 

Науково-дослідні лабораторії 

Науково-дослідна морфологічна лабораторія                Лабораторія мікробіології та вірусології

 Науково-дослідна морфологічна лабораторіяНауково-дослідна морфологічна лабораторіяЛабораторія мікробіології та вірусологіїЛабораторія мікробіології та вірусології

 

Лабораторія анатомії людини                                                Лабораторія неорганічної хімії

Лабораторія анатомії людиниЛабораторія анатомії людиниЛабораторія неорганічної хіміїЛабораторія неорганічної хімії 

 

 

 

 

Лабораторія біохімії

Лабораторія біохіміїЛабораторія біохімії

  

 

Історія

 

У 2003 році, вперше за останні 60 років, у нашому університеті було створено кафедру біології та оголошено набір на спеціальність "Педагогіка та методика середньої освіти. Біологія. Хімія".

Після створення кафедри біології, розпочався період постійного зростання, створювалися нові лабораторії, збільшувалась кількість студентів, що потребувало додаткових приміщень для навчання. Нарешті, у 2009 року з’явився наказ про створення природничого факультету. Нам відвели весь перший поверх одного з корпусів університету. 

Засновником кафедри, генератором ідей та деканом Природничого, а з 2011 р. - Біологічного факультету став к.м.н., доцент Черно Валерій Степанович.

У 2012 році факультет переїхав до окремого корпусу, розширивши площу лабораторних та навчальних приміщень, і дотепер розміщується за адресом вул. Морехідна, 2А.

На факультеті існують навчальні лабораторії цитології та гістології, анатомії людини, анатомічний музей біологічного факультету, лабораторії неорганічної, органічної та біоорганічної хімії, зоології, ботаніки.

До складу Центру біологічних досліджень, який створено у 2012 році, увійшли науково-дослідні лабораторії цитології та гістології, фізіології, біохімії, генетичних досліджень та віварій.

Випускники факультету мають можливість отримати цікаву роботу у медичних лабораторіях міста, лабораторіях харчових підприємств, стати вчителями біології та хімії та скрізь, де потрібна біологічна освіта. Колектив природничого факультету запрошує всіх бажаючих отримати фахову підготовку для здобуття майбутньої професії.

 

Зараз навчальний профес, наукову, методичну та організаційну роботу забезпечують висококваліфіковані викладачі: 13 кандидатів наук, 8 доцентів та 4 доктора наук.

Декан біологічного факультетуДекан біологічного факультету 

Наразі посаду декану біологічного факультету займає к.б.н., доцент Чеботар Лариса Дмитрівна 

 

На факультеті працють три кафедри: 

 

Черно Валерій СтепановичЧерно Валерій Степанович 

Кафедра лаботаторної діагностики – завідувач кафедри д.м.н., Черно В.С. 

 

Наконечний І.В.Наконечний І.В. 

Кафедра біології – завідувач кафедри д.б.н., проф. Наконечний І.В. 

  

Ющишина Ганна МиколаївнаЮщишина Ганна Миколаївна 

Кафедра хімії та біохімії – в.о. завідуючого кафедри к.х.н., доц. Ющишина Г.М. 

  

Наукові зв’язки

Факультет підтримує наукові зв’язки з багатьма науково-дослідними інститутами та вищими навчальними закладами України, близького зарубіжжя.

На факультеті успішно працює студентське наукове товариство. Студенти вже з молодших курсів займаються науково-дослідною роботою, беруть участь у наукових конференціях.

 

конференціяконференціяконференціяконференція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наукові видання

На факультеті видається збірник наукових праць «Науковий Вісник МНУ ім. В.О.Сухомлинського».

 

науковий вісникнауковий вісник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальна робота

Провідну роль у фаховій підготовці бакалаврів, а потім – магістрів належить викладанню природничо-наукових дисциплін, які входять до переліку нормативних дисциплін професійної спрямованості.

Обов’язковою складовою загальнобіологічної освіти є практика. Під час практики студенти виконують індивідуальні науково-дослідні роботи.

 

Види практик:

Польова

Студенти І та ІІ курсів під час навчання проходять польову практику з ботаніки та зоології на базі біологічного стаціонару, що розміщений на березі Чорного моря в селі Рибаківка. Польова практика з екології, фізіології рослин проводиться в заповідних угіддях Миколаївської області - Гранитно-степове Побужжя, Єланецький степ та національний ландшафтний парк Кінбурнська коса. 

 

 Збір комах у с.Рибаківка                                          Оформлення ентомологічної колекції

Збір комах у с.РибаківкаЗбір комах у с.РибаківкаОформлення ентомологічної колекціїОформлення ентомологічної колекції

 

Правильно закріплений представник твердокрилих                           Ентомологічна колекція

Правильно закріплений представник твердокрилихПравильно закріплений представник твердокрилихЕнтомологічна колекціяЕнтомологічна колекція

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробнича

Практику на підприємствах студенти спеціальності "інженер-лаборант в галузі біології" проходять у клінічно-діагностичних, цитологічних, санітарно-епідеміологічних лабораторіях міста та області, на таких підприємствах, як "Янтар", "Сандора", у науково-виробничому об’єднанні «Біологічні технології», науково-дослідному криміналістичному центрі МВД. 

виробнича практикавиробнича практикавиробнича практикавиробнича практика

 

 

  

 

 

Педагогічна

Студенти IV та V курсів проходять педагогічну практику на базі шкіл Миколаївської області та м. Миколаєва, під час якої мають змогу безпосередньо приймати участь в навчально-виховному процесі учнів, здобувати практичні навички навчання та реалізовуватися як педагоги. Студенти-магістранти проходять педагогічну практику у МНУ ім. В.О. Сухомлинського або інших вищих навчальних закладах нашого міста, залучившись до роботи викладача.

Педагогічна практикаПедагогічна практикаПедагогічна практикаПедагогічна практикаПедагогічна практикаПедагогічна практикаПедагогічна практикаПедагогічна практика

 

  

Студентське самоврядування

Студентське самоврядування є організацією, спрямованою на удосконалення навчального процесу, захист прав студента, забезпечення виховання духовності та культури, яке проводиться самими студентами на принципах відкритості, добровільності, рівності.

Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей та відповідальності за результат своєї праці.

Студентське самоврядування бере на себе обов’язки проводити організаційні, освітні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі, соціально-виховні заходи; подавати заяви на відрахування осіб, що навчаються на факультеті, чи їх поновлення у якості студента біологічного факультету; подавати заяви на переведення осіб, які навчалися за рахунок державного замовлення, на навчання відповідно до укладених угод з фізичними та юридичними особами, та навпаки; погоджувати пропозиції керівництва факультету щодо поселення до гуртожитку та виселення з гуртожитку студентів, інших питань стосовно гуртожитків. Студентське самоврядування створює специфічний соціально-психологічний мікроклімат факультету, місток між студентами і викладачами та іншими посадовими особами факультету.

З 1 вересня 2017 року головою студентського самоврядування було обрано Клімєнтьева Ростислава Володимировича. Його основною ціллю та пріоритетом у роботи є поширення розвитку біологічної науки та творчої самореалізації студентів за межі стін факультету, створення спільних проектів зі студентськими радами інших факультетів та акцентуація на правах і обов’язках студента як громадянина України.

 

Студрада після проведення                                                                               

Посвячення першокурсників у студенти                                              Склад студради

Студрада після проведення Посвячення першокурсників у студентиСтудрада після проведення Посвячення першокурсників у студентиСклад студрадиСклад студради

 

Студентський актив після вручення нагород "Студент року - 2014"

Студентський актив після вручення нагород "Студент року - 2014"Студентський актив після вручення нагород "Студент року - 2014"

 

 

 ТК «Homo creativus»

Дана студентська організація була заснована як літературний творчий клуб 5 грудня 2012 року Качирко Іриною при підтримці Нещадименко Катерини. Основними ідеями існування даного клубу були: розвиток літературних здібностей студентів біологічного факультету, ознайомлення з досвідом та творчістю сучасних молодих письменників, допомога один одному в становленні та саморозвитку як творчої особистості. З часом цілі та функції клубу розширилися. До «Homo creativus»приєдналися студенти з театральними талантами, співаки та музиканти, рукодільниці. «Homo creativus»еволюціонував до творчого клубу. У невимушеній дружній атмосфері учасники клубу створюють театральні постановки, видають літературний збірник (кожного семестра), проводять літературні вечори, запрошуючи в гості студентів та викладачів різних факультетів, пишуть вірші та оповідання, організовують творчі виставки та конкурси, радяться, розвиваються як творчі особистості. Разом зі студентським самоврядуванням випускають щодва тижні газету біологічного факультету «Як у вулику». Частими гостями клубу є викладачі біологічного факультету, яким є чого повчити своїх студентів у плані літератури.

Зараз головою клубу є магістрантка VII курсу Качирко Ірина, а її замісником, правою рукою та наступницею – студентка ІІІ курсу Волощук Юлія.

14 листопада 2014 року творчий клуб «Homo creativus» пройшов у номінації «Краща студентська організація» на щорічному нагородженні МНУ ім. В.О. Сухомлинського «Студент року». Це є свідченням відмінної роботи та унікальності молодого ТК «Homo creativus»на біологічному факультеті.

 

 

Про ТК "Homo creativus"

Про ТК "Homo creativus"Про ТК "Homo creativus"

ТК "Homo creativus" отримав нагороду "Краща студентська організація"

ТК "Homo creativus" отримав нагороду "Краща студентська організація";ТК "Homo creativus" отримав нагороду "Краща студентська організація";

Звітний плакат ТК "Homo creativus"

Звітний плакат ТК "Homo creativus"Звітний плакат ТК "Homo creativus"

Активні учасники ТК "Homo creativus"

Активні учасники ТК "Homo creativus"Активні учасники ТК "Homo creativus"

  

 

Студентське телебачення «Anima_TV»

Студентський телеканал почав роботу 29 вересня 2012 року і отримав свою назву завдяки засновникам TV біологічного факультету. Так як вони біологи за фахом, то й роздумували над назвою телеканалу, яка була б пов’язана з біологією, але прийшли до думки назвати телеканал «Anima_TV». Слово «anima» перекладається з латинської мови як «душа», і пізніше був створений девіз: «Душа студентського життя», тобто все, що вони роблять – їх відеоролики, фотографії, мініфільми тощо – робиться з душею і від душі, відображаючи найпотаємніші куточки душі студентів.

За невеликий термін роботи телебачення його робітничо-виконавчий склад встиг змінитися, але коротко розповімо про всіх. Ірина Качирко та Катерина Нещадименко (Кудіна) є першозасновниками телеканалу. Віталій Шевчук та Ервін Гертфельдер приєдналися до роботи незабаром після офіційного відкриття біологічного телеканалу. За їх ініціативи телеканал отримав назву, девіз та перший логотип (у вигляді янгола). Впродовж року команда біологічного телеканалу налічувала 4 студенти. З часом хлопці відійшли від справ, і на їх місця прийшли нові студенти – активістка факультету Юлія Волощук та Андрій Сорокін.

На даний момент структура біологічного телебачення «Anima_TV» має такий вигляд:

Качирко Ірина – засновник, гол. режисер, сценарист, постановник, фото- та відеомонтаж.

Нещадименко Катерина – засновник, режисер, постановник, фотограф, фото- відеомонтаж.

Волощук Юлія – помічник гол. режисера, сценарист, фотограф, вивід фільмів на екран.

Сорокін Андрій – вивід фільмів на екран, те. підтримка, моральна підтримка.

Ціль та функції: навчати, веселити та радувати студентів, викладачів та інших важливих для нас людей своїми відеороликами, фільмами та фотографіями, а також оголошувати та ознайомлювати з корисною інформацією біологічного профілю, стосовно роботи факультету та цікавих подій у місті Миколаїв.

«Anima_TV» займається створенням:

- відеопрозентацій;

- відеоновин;

- відео та фотографій свят нашого факультету;

- відеореклами свят, наукових конференцій та культурних подій;

- розважальних відеороликів та фотографій.

- проводить інтерв’ю та опитування різного характеру.

Телеканал виступає у ролі навчального та розважального каналу для студентів і викладачів. Кожного дня ви маєте змогу спостерігати за роботою телебачення на великому телеекрані, що розміщений на 2-ому поверсі біологічного факультету. Також широкий огляд відеоробіт та фотозвітів можна продивитися на сайті телеканалу «Anima_TV»в соц. мережі: https://vk.com/tv_anima

 

 

"Anima_TV" створюють веселі

та креативні студенти

"Anima_TV" створюють веселі та креативні студенти"Anima_TV" створюють веселі та креативні студенти

 

 

"Anima_TV" - це цікаві опитування та інтерв'ю

"Anima_TV" - це цікаві опитування та інтерв'ю"Anima_TV" - це цікаві опитування та інтерв'ю

 

"Anima_TV" - організація та підтримуюча команда всіх концертів та свят

"Anima_TV" - організація та підтримуюча команда всіх концертів та свят"Anima_TV" - організація та підтримуюча команда всіх концертів та свят